Kontaktinformasjon

Ønsker du mer informasjon om luftkvalitetsmålingene eller har spørsmål til nettløsningen må du gjerne kontakte oss. Vi tar også mot innspill til nettløsningen.

Forespørsler sendes til: luftkvalitet@nilu.no