Om tjenesten

Målestasjonene i norske byer måler luftkvaliteten automatisk døgnet rundt, 365 dager i året. Det er data fra den til enhver tid siste hele timen som vises. Merk at tidsangivelsen for måledata alltid er oppgitt som norsk vintertid.

Slik legger du til et appikon (Web App) på startskjermen for Android-telefon

1 Åpne Chrome og skriv inn URLen luftkvalitet.nilu.no.
2 Åpne nettleserens innstillinger.
3 Bla ned og trykk på legg til på startskjermen.
4 Bekreft ved å trykke på legg til.

Historiske data

Ved å velge fanen «Historiske data» kan du se data tilbake i tid der de er tilgjengelige.

Ulike typer målestasjoner for luftkvalitet i Norge 

  • Veinære stasjoner måler i hovedsak forurensning fra trafikken, og er derfor plassert nær veier. 
  • Bybakgrunnsstasjoner skal stå slik at de fanger opp den samlede luftforurensningen fra alle mulige kilder som kan finnes i byer, så som trafikk, oppvarming, bynær industri og naturlige kilder. 
  • Regionale bakgrunnsstasjoner måler langtransportert luftforurensning, det vil si stoffer som fraktes med vær og vind langveisfra. Disse stasjonene er plassert slik at de er minst mulig påvirket av nærliggende utslippskilder.  
  • Industripåvirkede stasjoner fanger opp eventuell luftforurensning fra industrivirksomhet i nærmiljøet. 


Veinære, bybakgrunns- og industripåvirkede stasjoner er merket med en sirkel i stasjonsoversikten. Regionale bakgrunnsstasjoner er merket med en firkant. 

Målestasjonene som står i byer og tettsteder eies og driftes av enten av kommunen selv eller av anleggseiere (f.eks. Statens vegvesen og industrivirksomheter). De regionale bakgrunnsstasjonene eies av NILU og driftes på oppdrag for Miljødirektoratet.

Les mer på https://www.nilu.no/forskning/urban-luftkvalitet/maling-og-overvakning-av-luftkvalitet/

Forurensningsklasser – helsevirkninger og helseråd

God luftkvalitet – Liten eller ingen risiko for helseeffekter. Utendørs aktivitet anbefales.

Moderat luftkvalitet – Helseeffekter kan forekomme hos enkelte astmatikere og personer med andre luftveissykdommer samt alvorlige hjerte- og karsykdommer. Utendørsaktivitet anbefales for de aller fleste, men enkelte bør vurdere sin aktivitet i områder med mye trafikk eller andre høye utslipp.

Dårlig luftkvalitet – Helseeffekter kan forekomme hos astmatikere og personer med andre luftveissykdommer samt alvorlige hjerte- og karsykdommer. Barn med luftveislidelser (astma, bronkitt) og voksne med alvorlige hjerte- og karsykdommer eller luftveislidelser bør redusere utendørsaktivitet og ikke oppholde seg i de mest forurensede områdene.

Svært dårlig luftkvalitet – Følsomme grupper i befolkningen kan få helseeffekter. Luftveisirritasjoner og ubehag kan også forekomme hos friske personer. Personer med hjertekar- eller luftveislidelser bør redusere utendørsaktivitet og ikke oppholde seg i de mest forurensede områdene.

Luftkvalitet i Europa

Informasjon om luftkvalitet i resten av Europa finner du på siden European Air Quality Index

Kilder

Data blir hentet fra api.nilu.no
Alle data i denne løsningen er åpent tilgjengelige, og kan lastes ned til eget bruk.